مرکز تولید دی کلسیم فسفات

مرکز تولید دی کلسیم فسفات مخصوص دام

یکی از مواد مهم و موثر که امروزه در بخش های مختلف از جمله حوزه دامداری از آن به وفور بهره برده و شاهد نتایج فوق العاده در اثر استفاده از این محصول بوده اند، دی

بیشتر بخوانید