تولیدی دی کلسیم فسفات مخصوص دام

تولید دی کلسیم فسفات مخصوص دام

دی کلسیم فسفات مخصوص دام محصولی است که در خوراک دام برای تامین کلسیم و فسفر مورد نیاز آنها اضافه می شود و می توان این دو عنصر بسیار لازم و ضروری برای رشد استخوا

بیشتر بخوانید